COLLOQUIUM Contra-Terrorisme
Naar aanleiding van het verschijnen van de unieke publicatie
“Contra-Terrorisme – De gerechtelijke aanpak van terrorisme in België” organiseert Uitgeverij Larcier een colloquium in de Kazerne Dossin te Mechelen.
Voorname actoren betrokken bij analyse en bestrijding van terrorisme gaan in op verschillende prangende aspecten van de gerechtelijke aanpak van terreur in ons land.
Afsluiten doen we met een paneldiscussie, waarbij ook ruimte zal zijn voor vragen uit het publiek.
SPREKERS
Walter DAMEN, Advocaat
Ann FRANSEN, Federaal magistraat, Hoofd Sectie Anti-terrorisme Federaal parket
Jan KERKHOFS, Federaal magistraat
Antoon SCHOTSAERT, Federaal magistraat
Philippe VAN LINTHOUT, Onderzoeksrechter Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Paul VAN TIGCHELT, Directeur OCAD
PROGRAMMA
13u00 Ontvangst
13u30 Inleiding en welkom
14u00 ‘Materieel terrorismestrafrecht’
14u45 ‘Procedureel terrorismestrafrecht’
15u30 Pauze
16u00 ‘Dreigingsanalyse’
16u30 ‘Strafuitvoering’
17u15 Paneldiscussie
INTERACTIEVE LIVE STREAMING
Hieronder vindt u de live streaming van het event terug met beperkte interactiviteit ter controle van de aanwezigheid van de kijker.
Tijdens de sessie zal u meermaals een vraag worden gesteld in het rechtergedeelte van het scherm.
Het is belangrijk hierop te antwoorden.
Deze streaming sessie wordt aangeboden door Streamdis en bevat niet alle functionaliteiten. Ze werd opgezet als demo in het kader van een potentieel volgend pilootproject.